Tag Archives: thử tải cọc khoan nhồi

Thí nghiệm thử tải cọc khoan nhồi- TCVN 9393:2012

thử tải cọc khoan nhồi

Phạm vi áp dụng TCVN 9393:2012 Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử nghiệm hiện trường bằng tải trọng tĩnh dọc trục áp dụng cho cọc đơn thẳng đứng, cọc đơn xiên, không phụ thuộc kích thước và phương pháp thi công (đóng, ép, khoan thả, khoan dẫn, khoan nhồi…) trong các công trình xây dựng. Thí nghiệm thử tải ... Read More »