Tag Archives: thi công cọc khoan nhồi đường kính nhỏ

Kỹ thuật thi công và nghiệm thu cọc khoan nhồi đường kính nhỏ

Kỹ thuật thi công và nghiệm thu cọc khoan nhồi đường kính nhỏ

YÊU CẦU VỀ VẬT LIỆU : *  Thành phần hỗn hợp bê tông khi thi công cọc khoan nhồi phải được thiết kế và điều chỉnh bằng thí nghiệm sao cho đảm bảo các yêu cầu của thiết kế. * Các loại vật liệu cấu thành hỗn hợp cọc khoan bê tông phải được kiểm tra về chất lượng trước ... Read More »

thi công cọc khoan nhồi đường kính nhỏ

Quy trình thi công khoan cọc nhồi tiết diện nhỏ

– Hiện nay với sự phát triển của nền kinh tế quốc dân các công trình lớn được xây dựng lên càng ngày càng nhiều, với đòi hỏi của thực tế việc xử lý nền móng cho các công trình lớn này là một vấn đề rất quan trọng và cấp thiết.. Việc ứng dụng các công nghệ thi công ... Read More »