Tag Archives: nền đất yếu

Giải pháp khắc phục nền đất yếu

móng cọc khoan nhồi

*Cho đến nay ở nước ta, việc xây dựng trên nền đất yếu vẫn là một vấn đề tồn tại và là một bài toán khó đối với người xây dựng, đặt ra nhiều vấn đề phức tạp cần được nghiên cứu xử lý nghiêm túc, đảm bảo sự ổn định và độ lún cho phép của công trình. *Trong thực tế ... Read More »