Tag Archives: khoan cọc nhồi đường kính nhỏ

quy trình đổ bê tông cọc khoan nhồi đường kính nhỏ

Thi công cọc khoan nhồi đường kính nhỏ và quy trình đổ bê tông

Trong khoảng thời gian gần đây xu hướng các nhà dân trên địa bàn Hà Nội, TP Hồ Chí Minh thường sử dụng Cọc khoan nhồi đường kính nhỏ hay cọc khoan nhồi mini bê tông cốt thép cho nền móng. Thường cọc khoan nhồi bê tông cốt thép mini có Đường Kính từ 300–600 (mm). Trên thực tế Cọc khoan nhồi ... Read More »