Tag Archives: cọc khoan nhồi đường kính nhỏ D300

Khoan cọc nhồi trong hẻm nhỏ

Khoan cọc nhồi trong hẻm nhỏ

Xây dựng nhà trong hẻm nhỏ là vấn đề thường gặp hiện nay ở các khu vực dân cư thuộc các đô thị lớn như tp Hồ Chí Minh và Hà Nội. Giải pháp khoan cọc nhồi trong hẻm nhỏ là phương thức thi công hữu hiệu nhất giúp các nhà đầu tư giải quyết bài toán xây dựng nền móng ổn ... Read More »