Rút ống vách tạm trong khi đổ bê tông cọc khoan nhồi

Có 3 công đoạn cần lưu ý khi thực hiện công đoạn rút ống vách tạm trong quá trình đổ bê tông cọc khoan nhồi.

Rút ống vách tạm trong khi đổ bê tông cọc khoan nhồi

1. ĐỘ LINH ĐỘNG CỦA BÊ TÔNG

Nếu có sử dụng ống vách thi công khoan cọc nhồi tạm thời thì ống vách phải được rút lên khi bê tông bên trong nó vẫn còn đủ độ linh động để đảm bảo bê tông sẽ không bị nâng lên. Nếu sử dụng hỗn hợp bê tông nửa khô thì các biện pháp đảm bảo cho bê tông không bị kéo lên trong khi rút ống vách phải được sự chấp thuận của Tư vấn giám sát.

2. CAO ĐỘ BÊ TÔNG

Khi ống vách thi công khoan cọc nhồi đang được rút lên, một lượng bê tông thích hợp ở bên trong ống phải được duy trì để đảm bảo áp lực của nước hoặc đất ở bên ngoài không lớn hơn và như vậy các cọc khoan nhồi sẽ không bị giảm tiết diện hoặc bị hư hỏng.

Rút ống vách tạm trong khi đổ bê tông cọc khoan nhồi

Bê tông phải được đổ liên tục cho đến khi cao độ yêu cầu của đỉnh bê tông đã đạt được. Chiều cao đầu cọc dự tính đổ bê tông vượt quá so với cao độ thiết kế phải được Tư vấn giám sát chấp thuận và sau đó sẽ đục bỏ đến cao độ thiết kế với yêu cầu đảm bảo bê tông tốt, không bị gẫy vỡ tại các đầu cọc.

Để tránh ảnh hưởng đến bê tông cọc khoan nhồi, việc tháo dỡ các ống vách bằng các thiết bị rung phải được sự chấp thuận của Tư vấn giám sát.

3. MỰC NƯỚC

Rút ống vách tạm trong khi đổ bê tông cọc khoan nhồi

Trong trường hợp cao độ mực nước ngầm cao hơn cao độ đổ bê tông đầu cọc yêu cầu chỉ ra trong Bản vẽ, Nhà thầu phải đệ trình đề xuất của mình để được chấp thuận trước khi đổ bê tông. Đầu cọc khoan nhồi sẽ không được để thấp hơn mực nước ngầm trừ khi có các biện pháp phòng ngừa được chấp thuận.

Trên đây là một số hình ảnh tại công trình thi công khoan cọc nhồi làm nhà xưởng tại huyện Nhà Bè, tp.Hồ Chí Minh của công ty Thietkenha365.vn | Hotline: 0906.840567