Cách trộn Bentonite trong thi công khoan cọc nhồi

Bentonite là gì ?

Bentonite là một loại khoáng sét có tính hóa keo cao, tên của nó được viết theo tên của người phát  hiện ra nó đầu tiên – ông Fort Benton, người Mỹ. Với các thuộc tính của bentonite (thủy hóa, nở, độ hút nước, độ nhớt, tính xúc biến) làm cho nó thành một sản phẩm ứng dụng trong các công trình thi công khoan cọc nhồi.

Cách trộn Bentonite trong thi công khoan cọc nhồi

Cách trộn Bentonite ?

Bentonite phải được trộn trong nước sạch để tạo ra huyền phù, duy trì độ ổn định của công tác khoan cọc trong thời gian cần thiết để đổ bê tông và hoàn thiện thi công. Nhiệt độ của nước được dùng để trộn thể vẩn bentonite và trộn thể vẩn khi dùng trong hố khoan không được dưới 50C.

Cách trộn Bentonite trong thi công khoan cọc nhồi

Khi nguồn nước ngầm bị nhiễm mặn hay hoá chất, cần phải hết sức thận trọng khi trộn bentonite hoặc tiền hydrate hoá bentonite trong nước sạch để vật liệu trở nên phù hợp với việc thi công cọc.

Trên đây là một số hình ảnh tại công trình thi công khoan cọc nhồi làm nhà xưởng tại huyện Nhà Bè, tp.Hồ Chí Minh của công ty Thietkenha365.vn | Hotline: 0906.840567